Inicio >> Tutoriales para melodica

Notas para: Perfect - Simple Plan


Notas para Perfect de Simple Plan, recordá que estas notas te sirven para melodica, flauta, saxo, trompeta, clarinete o cualquier instrumento de notacion simple. 

so| so| so| fa so|
la la so| la so| mi
fa so| la la la so| la so| fa
fa so| fa la la
la so| la la
si si si do si la so| fa
so| so| si si si la si
la la so|
la si do* do* do* si la so|
do* do* do* si do* re* si
la si la si la si si la si re* do*
do* do* si la so| do*
si si si do* si

Coro
so| so| la re* do*
so| so| la re* do* si
si do* so| si do*
la so|
so| so| la re* do*
so| so| la re* do* si
si do* so| si do*
la so|
so| so| so| fa so|
la la la si la so| fa
fa so| la la la so| la
so| so| fa
fa fa la la la so| la
si si do* si la fa
so| so| si si si do si
la la so|
la si do* do* do* si la so|
do* do* do* si do* re* si
la si la si la si si la si re* do*
do* do* si la so| do*
si si si do* si
Se repite el coro
si do* si do si do* si do* si do*
si do* si do si do* re* do* do* si
si do* si do si do* si do* si do* si do*
si do* do* si re* do* si do* si
Se termina con coro

Compartir en WhatsApp
Compartir en Telegram